Eierskifterapport

- ved salg av bolig

Eierskifterapporter tilstandsrapporten som benyttes ved boligsalg i Norge, med et faglig rammeverk. Er det en rapport enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel, er det nettopp denne. Rapporten fremstår som en grundig tilstandsrapport, der det blir tatt utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter.

Hva som vurderes i en eierskifterapport

I denne rapporten er det syv hovedpunkter takstmann går gjennom, samt eventuelle lovlighetsmangler ved boligen.

Vi vurderer vanligvis:

-Våtrom

-Rom under terreng

-Krypkjeller

-Loft

-Konstruksjon

-Drenering

Etter ny avhendingslov fra 1 januar 2022, skal også takstmann gjøre en vurdering av boligens EL- og VVS-anlegg. Det utføres kun en visuell vurdering av det elektriske anlegget, da en takstmann ikke har kompetanse til videre vurderinger. Vi anbefaler derfor alltid på generelt grunnlag at en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av anlegget ved eierskiftet.

Tilstandsgrader

I rapporten vil du finne tilstandsgrader som tydelig forteller hvilken tilstand de forskjellige bygningsdelene er i på befaringsdagen.

På førstesiden er det utformet slik at ser en enkel og tydelig oversikt som vist på bildet her:

På sistesiden er man en enkel beskrivelse av de eventuelle feil og mangler. Oppsettet er satt opp slik at man på en tydelig og effektiv måte kan få oversikt over tilstanden på boligen. Vi vil alltid på generelt grunnlag, anbefale alle å sette seg godt inn i en tilstandsrapport.

Hvorfor bestille en eierskifterapport?

Det er viktig å huske på at takstmann fortsatt ikke er en beskyttet tittel i Norge og at hvem som helst i praksis kan utgi seg for å være en takstmann. Velger du å bruke en Eierskifterapportmed takstmann tilknyttet Byggmestrenes takseringsforbund, vil dere som kunde være trygge på at det er en kvalifisert fagkyndig som kommer på befaring.